plėtros strategija

plėtros strategija

Toliau kurti ir gaminti naujus produktus, toliautobulinti gamybos procesą, toliau plėsti naujus Customer grupė.

Development Strategy